Levent Gök’ün verdiği önerge şöyle:

Türkiye ve Dünya genelinde nüfus artışı ile beraber tarımsal ürün ihtiyacı da yükselmektedir. Artan talebe rağmen ülkemizde özellikle stratejik tarım ürünlerinin üretimi düşmekte, tarımsal istihdam azalmaktadır. Gıda kalitesi ve yeterliliğinde önemli sorunlar yaşayan Türkiye, her çeşit temel gıdayı üretebildiği topraklarda ithalat aracılığıyla gıda eksiğini karşılamaya çalışmaktadır. Tarımsal ürün çeşitliliği ve istihdam sağlanması için arz-talep rakamları ile küresel veriler titizlikle incelenmeli, Türkiye yeniden tarım ülkesi kimliğine kavuşturulmalıdır.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2002 – 2019 yılları arasında Türkiye’nin tarımsal ürün talebi ve arzında gerçekleşen değişimleri yıllık temelde açıklar mısınız?

2. 2002 – 2019 yılları arasında ülkemizde kaç kişi tarımsal üretimde istihdam edilmiştir? Yıllık temelde ve Türkiye’nin coğrafi bölgelerine ayırarak açıklar mısınız?

3. 2002 – 2019 yılları arasında tarımsal istihdamda yaşanan değişimler ülke genelinde toplam istihdam rakamlarını nasıl etkilemiştir?

4. 2002 – 2019 yılları arasında ithalatına başlanan veya ithalat miktarları artan tarım ürünlerini açıklar mısınız?

5. 2002 – 2019 yılları arasında buğday, mısır, soya ve fındık üretim miktarlarındaki hareketleri yıllık temelde açıklar mısınız? Sözü geçen ürünlerin aynı süreçte ithalat ve ihracat istatistikleri hangi yönde ne kadar değişmiştir?